DODATKI RODZINNE W BELGII stawki – 2011

ŚWIADCZENIA RODZINNE W BELGII  – (szczegółowe kwoty)

Dodatki rodzinne w Belgii wypłacane są w zależności od liczby posiadanych dzieci oraz  konkretnej sytuacji pracownika. Poniżej przedstawione zostały kwoty miesięczne obowiązujące od  1 Maja 2011 (pracownicy etatowi)

1. Stawki podstawowe

 • 86,77 € na pierwsze dziecko
 • 160,55 € na drugie dziecko
 • 239,72 € na trzecie i kolejne dziecko

2. Stawki świadczeń rodzinnych dla sierot

 • 333,33 € na dziecko

DODATKI (SUPLEMENTY)

1. Dodatki dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

 • 44,17 € na pierwsze dziecko
 • 27,38 € na drugie dziecko
 • 22,08 € na trzecie i kolejne dziecko

2. Dodatki dla dzieci pracowników inwalidów

 • 95,04 € na pierwsze dziecko
 • 27,38 € na drugie dziecko
 • na trzecie i kolejne dziecko:

- 22,08 € dziecko w rodzinie z jednym rodzicem

- 4,81 € dziecko w pozostałych rodzinach
3. Dodatki dla dzieci osób bezrobotnych przez okres ponad 6ciu miesięcy oraz dla emerytów

 • 44,17 € na pierwsze dziecko
 • 27,38 € na drugie dziecko
 • na trzecie i kolejne dziecko:

- 22,08 € dziecko w rodzinie z jednym rodzicem

- 4,81 € dziecko w pozostałych rodzinach

4. Dodatki dla dzieci niepełnosprawnych  (młodszych niż 21 lat)
(Kwoty są zależne od skali choroby)

 • 76,09 €           -  6     pkt. (z których min. 4 w pierwszym filarze)
 • 101,34 €      6 -  8    pkt. (z których mniej niż 4 w pierwszym filarze)
 • 390,36 €      6 – 11     pkt. (z których min. 4 w pierwszym filarze)
 • 236,48 €      9 – 11   pkt. (z których mniej niż 4 w pierwszym filarze)
 • 390,36 €      12 – 14 pkt. w sumie
 • 443,87 €      15 – 17 pkt. w sumie
 • 475,58 €      18 – 20 pkt. w sumie
 • 507,28 €      + 20     pkt.


5. Dodatki przyznawane ze względu na wiek

 • Dzieci urodzone po 31 grudnia 1990
  • 15,12 €         6-12 lat
  • 23,02 €        12-18 lat
  • 26,53 €        od 18 lat
  • Dzieci urodzone przed 1 stycznia 1991
   Dzieci urodzone pomiędzy 1.01.1985 i 31.12.1990 

   • 32,38 €        (od 18stu lat)
  • Inne dzieci (także z chorobami)
   • 30,15 €        6-12 lat
   • 46,06 €        12-18 lat
   • 58,57 €        od 18 lat


6. Dodatek roczny (premia szkolna, wypłacana razem ze świadczeniem rodzinnym za miesiąc lipiec)
•    26,53 €        0-5 lat
•    56,31 €        6-11 lat
•    78,83 €        12-17 lat
•    79,59 €        18-24 lat

PREMIA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje dodatek do zasiłku w formie jednorazowej zapomogi.

 • 1.175,56 € – za urodzenie pierwszego dziecka
 • 884,47 € – za urodzenie drugiego i kolejnego dziecka
 • 1.175,56 € – za każde urodzone dziecko z ciąży wielopłodowej

(*Wniosek o wypłatę powyższej premii może zostać zgłoszony od szóstego miesiąca ciąży a jego wypłata może nastąpić dwa miesiące przed spodziewanym terminem porodu)

PREMIA ADOPCYJNA

 • 1.175,56 €